Tafel van Tien

Opinie

Samen meer mogelijkheden zien, nu en in de toekomst. Vanuit die gedachte organiseert Atriumgroep een aantal keer per jaar ‘De Tafel van Tien’. In een brede samenstelling van bedrijfsleven, specialisten en paritaire organisaties wordt een actueel onderwerp bij de kop gepakt en vanuit allerlei invalshoeken belicht. Voor de deelnemers een unieke kans om hun visie te delen en hun netwerk te vergroten.

‘Verrijkende inzichten met het vizier op de toekomst. Open en inspirerend.’ – Bruno Giebels

Men neme een hoogst persoonlijke uitnodiging, een prachtige locatie om even los te komen van je werk, een actueel onderwerp met het karakter van een gamechanger, een divers gezelschap en een specialist die het spits af bijt. Wat er daarna allemaal gebeurt, hangt geheel af van het gesprek zelf. Gezamenlijk een actueel vraagstuk binnenstebuiten keren, zonder dat de uitkomst vast staat. Zo simpel is de Tafel van Tien.

Recentelijk nam een heerschap m/v van tien personen plaats aan De Tafel van Tien in The Dutch, een golfclub bij Spijk. Centraal stond de vraag ‘wat kunnen verenigingen leren van de platformrevolutie’. Verenigingen doen veel moeite om hun ledenaantal vast te houden, maar lijken gevangen te zitten tussen vergrijzing en ontgroening. Vergelijken we deze realiteit met  de platformeconomie, dan regent het kansen. Het platform is een van de belangrijkste en meest revolutionaire businessmodellen van de afgelopen twintig jaar. Platformen hebben een wezenlijk andere manier van innoveren en zaken doen. Meer gericht op ‘samen’ in plaats van ‘alleen’. Platformen gedragen zich anders dan traditionele organisaties. Bij goed gedrag groeien ze meestal snel.

Eerder passeerden onderwerpen als robotisering, Blockchain technologie en Cyber Security de revue. Binnenkort buigt de Tafel van Tien zich over het fenomeen arbeidsschaarste, dat voor het bedrijfsleven steeds vaker een belemmering vormt voor duurzame groei. Hoe kunnen we een nieuwe generatie met unieke karakteristieken binden, boeien en ontwikkelen?

De Tafel van Tien draait vooral om het stellen van de juiste vragen. De rode draad wordt bewaakt door een tafelvoorzitter, die tevens gastheer is. Een specialist staat deelnemers terzijde met raad, daad, feiten en ontwapenende confrontaties over de toekomst.

Mirjam van der Molen communicatiemanager,

organiseert de Tafel van Tien. Benieuwd geworden? Zelf een keer de Tafel van Tien organiseren?

Mirjam van der Molen Bel 0183-620 249 of mail.

Mirjam werkt met:

Het beste van jezelf delen

Dienstverlening is mensenwerk. Atriumgroep gelooft dat 'delen' professionals sterker maakt. Aicha Chaaby licht de 'Atrium' manier van werken toe. MEER >

HR Aicha Chaaby, personeelsfunctionaris

Alle tijd, alle ruimte

Elk goed overleg begint met iets heel wezenlijks: de ontmoeting tussen mensen. Zeker in het branche- en verenigingswerk zijn werkgroepen van wisselende samenstelling de norm. Daar hoort een omgeving bij waarin alles tot in de puntjes is geregeld. MEER >

Opinie Winnette Boer, secretarieel ondersteuner