Samen verantwoordelijkheid nemen

Opinie

De kerntaken van lokale overheden veranderen in hoog tempo. Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld terwijl de budgettaire druk doorgaans niet afneemt. Je zou denken dat sommige taken simpelweg blijven liggen. Toch zijn er volop kansen. Ton Sels is aanjager van lokale samenwerkingsvormen en kind aan huis bij bedrijven en overheden.

Vruchtbare samenwerking: Klein is het nieuwe groot.

Ondernemers zijn van nature aanpakkers. Zij willen stappen voorwaarts maken zonder gedoe of ellenlange besluitvormingsprocessen. Overheden daarentegen hechten aan een zorgvuldig proces van besluitvorming en zijn nogal eens geneigd om het laaghangende fruit over te slaan. Denken in concrete mogelijkheden en oplossingen is wat mij drijft. Oplossingen die gezamenlijk ontstaan en waarop voortgebouwd kan worden.
Sinds 2015 is de wet Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht. De wet is een stimulans voor ondernemers in winkelgebieden en op bedrijventerreinen om doelgericht samen te werken. Het principe is simpel: bedrijven werken schouder aan schouder aan concrete doelstellingen die de aantrekkelijkheid van hun gebied vergroten. De gemeente is als facilitaire partij betrokken, maar de ondernemers hebben de regie. Doordat bedrijven samen verantwoordelijkheid nemen, ontstaan allerlei initiatieven. De resultaten zijn concreter dan je misschien denkt.
Zo wordt er gezamenlijk geïnvesteerd in collectieve beveiliging en beveiligingscamera’s, groenonderhoud en gladheidsbestrijding. Stuk voor stuk taken die al lang niet meer vanzelfsprekend door de gemeente worden gedaan. Nu dragen ze rechtstreeks bij aan een bloeiend ondernemingsklimaat. Inmiddels zijn er in Nederland ruim 400 BIZ-zones.

Deze vorm van samenwerking is uitermate geschikt om in te spelen op maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en arbeidsparticipatie. In samenwerking met Instituut GAK zijn er inmiddels een aantal projecten uitgezet waarbij de BIZ en de participatiewet elkaar vinden. Zo wordt bij de BIZ Spoorzicht in Nieuw-Vennep samengewerkt met een instelling voor dagbesteding. Teams van Ons Tweede Huis halen dagelijks recyclebaar afval op bij de bedrijven.

Ton Sels consultant, is expert op het gebied van lokale samenwerkingsvormen en heeft een breed netwerk bij ondernemers, ondernemersverenigingen en overheden. Ton is initiatiefnemer en bestuurslid van het BIZ-Platform NL, kenniscentrum én vraagbaak voor ondernemersorganisaties en gemeenten.

Ton Sels studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en werkte 8 jaar als gemeenteraadslid. Ook was hij secretaris bij MKB-NL en VNO-NCW. Bel 06-51441005 of mail.

Ton werkt voor:

Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem
Postbus 693, 4200 AR Gorinchem
Tel: 0183-620 249 info@atriumgroep.nl

Daag ons uit

Leg ons je vraagstuk voor

Cookies

We gebruiken cookies om onze website bezoekers anoniem te analyseren.

Privacy verklaring | Sluiten
Instellingen