Puzzelen als professie

Opinie

Is er sprake van juridisering van de samenleving? Neemt de mondigheid toe? Het is zeker waar dat de samenleving meer dan ooit haar recht komt ‘halen’. Zijn organisaties vervolgens onbereikbaar of geven niet thuis? Dan volgt er geheid trammelant. Laten we wel wezen: juridisch gezien moet het goed voor elkaar zijn. Dat geldt zeker bij arbeidsrechterlijke vraagstukken, want uiteindelijk draait het om mensen. Mensen met hun eigen wensen, verwachtingen en soms ook met vragen.

Linda Verschuren-Heijmans geeft haar visie over de balans tussen hard en zacht.

Duidelijk en onmiskenbaar menselijk.

Afspraken zodanig vastleggen dat er recht wordt gedaan aan het proces dat eraan vooraf ging. Zonder open eindjes. En… in begrijpelijk taal. Deze optelsom is een belangwekkende opgave. Eentje die heus niet alleen aan juristen voorbehouden is. Het beschrijven, uitvoeren en borgen van afspraken is een aangelegenheid die het professionele dna aangaat van de hele organisatie, groot of klein. Dit geldt voor werkgevers, werknemers en voor hun paritaire verbindingen.

Neem nu een collectieve arbeidsovereenkomst.
De cao-teksten zijn een finale inhoudelijke weerslag van het onderhandelingsproces. In de tijdgeest van het moment. Voor de algemeenverbindend verklaring, wordt rekenschap verlangd over proces én inhoud. Dit alles is typisch voer voor juristen. Laten we eerlijk zijn: wie even later de cao raadpleegt, vindt van al die voorbereidingen niet zo gek veel terug.

Voor de behandeling van voorkomende vragen over de cao, ligt dat anders.
Wie een helpdesk belt, behoort luid en duidelijk antwoord te krijgen op zijn vraag. En ‘nee’ is dan ook gewoon een antwoord. Als je het mij vraagt, is informatie op maat de norm. Een cao uitvoeren is tenslotte een dienstbare aangelegenheid met een juridisch tintje. En niet andersom. Wie de telefoon opneemt, mag zich realiseren dat het niet uitsluitend draait om de juridische beantwoording, maar ook om de context van de vraag. Tact is de sleutel, evenals het vermogen om rekening te houden met de eventuele onzekerheid die achter zo’n belletje schuil gaat. Mensen in plaats van artikelen, zo simpel is het.

Soms hoor ik dat de wereld allemaal veel ingewikkelder is geworden. De roep om arbeidsrechterlijke verruiming van het ontslagrecht en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zouden daar voorbeelden van zijn. Of dit de wereld nu werkelijk ingewikkelder maakt, durf ik eigenlijk niet zo te stellen. Het is eerder een kwestie dat de tijd rijp is voor een nieuwe balans. Wie goed in staat is om met die balans om te gaan, zal veel lof en bewondering oogsten. Laat het gestrekte been achterwege, borg het juridische aspect van kop tot teen en vooral… houd het eenvoudig.

Linda Verschuren-Heijmans jurist,

is als specialist betrokken bij het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Voor diverse branches biedt zij ondersteuning bij cao-onderhandelingen, stelt cao-teksten op en draagt zorg voor de algemeenverbindendverklaring. Organiseert en biedt ondersteuning aan cao helpdesks waar werkgevers en werknemers met hun vragen terecht kunnen. Is als jurist verbonden aan geschillen- en interpretatiecommissies. Treedt op als adviseur voor opdrachtgevers.

Linda Verschuren-Heijmans

studeerde Arbeids- en Sociale zekerheidsrecht aan de Universiteit van Nijmegen en heeft zich gespecialiseerd in het cao-recht. Heeft ruime ervaring in juridische dienstverlening voor branches.

Bel 06-13 07 44 58 of mail.

Linda werkt met:

De Nederlandse Associatie

Actief verbinden van brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties. Daar staat DNA voor. MEER >

Partnership Jan van der Reest, ondernemer en directeur

Het beste van jezelf delen

Dienstverlening is mensenwerk. Atriumgroep gelooft dat 'delen' professionals sterker maakt. Aicha Chaaby licht de 'Atrium' manier van werken toe. MEER >

HR Aicha Chaaby, personeelsfunctionaris