De Nederlandse Associatie

Partnership

Atriumgroep is samen met Bovag oprichter van De Nederlandse Associatie. Inmiddels zijn tientallen leden en partners bij de associatie aangesloten.

De inzet is simpel: samen bereik je meer dan in je eentje. Atriumgroep draagt op actieve wijze bij aan gezamenlijke activiteiten zoals onderzoek en ontwikkeling, evenementen en studiereizen.

DNA staat stil bij belangrijke vragen over de toekomst en neemt hierin het voortouw. Vragen zoals:

  • Welke kansen hebben verenigingen in de toekomst?
  • Welke verantwoordelijkheid hebben verenigingen als het gaat om maatschappelijke vraagstukken?
  • Hoe kunnen onafhankelijke kenniscentra dienstbaar worden aan verenigingen?
  • Welke kansen voor overkoepelende samenwerking zijn nu nog (onvoldoende) benut?

Samenwerken aan professionalisering van verenigingen.
Aan kwaliteit. Aan visie.

Verenigingsmanagement is een serieus vak dat met trots mag worden uitgedragen. De Nederlandse Associatie is opgericht om samen te werken aan professionalisering van verenigingsmanagers en verenigingsbestuurders. DNA verbindt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties.

Verenigingen kunnen een belangrijke rol vervullen in het maatschappelijke middenveld. Zeker in een tijd waarin de overheid zich daar steeds meer uit terugtrekt. DNA organiseert kennisdeling op allerlei terreinen. Zo beschikt de vereniging over een online kennisbank en een eigen academie met cursussen en trainingen. Maandelijkse worden Q-sessies over relevante thema’s gehouden en elk jaar wordt een tweedaags congres georganiseerd. Leden hebben direct toegang tot de ASAE-kennisbank. Hiermee hebben leden toegang tot alle Amerikaanse kennis over association management.

Jan van der Reest ondernemer en directeur,

is medeoprichter van Atriumgroep en bestuurslid van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid.

Jan van der Reest

studeerde aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Een belangrijke persoonlijke drijfveer is het verbinden op basis van echte, meetbare toegevoegde waarde. Contact met Jan?

Bestuurslid van het Global Compact Netwerk Nederland

Bel 06-51419251 of mail.

Jan werkt voor: