Het vertrouwen hebben en krijgen om te bouwen, verbinden en initiatief nemen, daar krijg je energie van

Succesvolle verenigingen stellen zich heldere doelstellingen. En zij schenken de ruimte aan iedereen die pal achter hun missie staat. Misschien klinkt dit vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt het bijzonder. Of liever gezegd: Bijzonder succesvol.

 

Trees van den Broeck-Oosterhoff is algemeen secretaris van de Nederlandse Veiligheidsbranche. In veel gevallen neemt zij zelf de regie, met de ogen en oren gericht op kansen in de delta van het publieke en private terrein. Daar is een goed stel voelsprieten voor nodig, een breed netwerk en een unieke cocktail aan branche-ervaring. Trees maakt kansen in de veiligheidsbranche expliciet en brengt deze onder de aandacht van de stakeholders, groot en klein.

Vertrouwen

De veiligheidsbranche opereert op het snijvlak van publiek en privaat. Er zijn dus genoeg onderwerpen waar overheden en private partijen elkaar tegenkomen. Vanuit de gedachte om samen te werken en elkaar te versterken werd op initiatief van de Nederlandse Veiligheidsbranche in 2016 het congres Sensing georganiseerd. Samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en de technische beveiligingsbranche VEBON-NOVB werd het gebruik van camera’s, geluids- en geursensoren onder de loep genomen.

 

Een actueel thema met een grote juridische, ethische en politieke context. Met name als het gaat over het gebruik van camerabeelden en de data uit andere sensoren. Welke consequenties heeft dat voor de verschillende organisaties die daar gebruik van (willen) maken? En wat betekent dat voor de publiek-private samenwerking? Tijdens het congres zijn concrete afspraken gemaakt voor een intensieve samenwerking op het gebied van ‘sensing’. Een schoolvoorbeeld van een kans om vanuit een gezamenlijke inspanning Nederland veiliger te maken.

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Verenigingsmanagement
  • Ondersteuning bestuur
  • Linking pin tussen verschillende stakeholders

Trees van den Broeck-Oosterhoff verenigingsmanager, maakt met twee collega secretarissen deel uit van het verenigingsmanagement van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Als algemeen secretaris ondersteunt zij het bestuur over de volle breedte en draagt zelf actief bij aan vraagstukken over veiligheid. René van Winden ontwikkelt kwaliteitsinstrumenten en bewaakt de kwaliteit van het keurmerkgebouw van de vereniging. Robin de Vries behartigt de vraagstukken op het gebied van de cao. Het verenigingssecretariaat wordt uitgevoerd door Charlotte Tanis en Evelyne van Straaten.

Trees van den Broeck-Oosterhoff studeerde rechten aan de Universiteit Groningen, werkte als senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, was afdelingshoofd veiligheid en handhaving en interim-programmamanager integrale veiligheid bij gemeenten. Contact met Trees? Bel 0183 – 620 249 of mail.