Mogelijkmakers met overzicht.

Cijfers, budgetten, kengetallen, prognoses, controles, aanvragen, beschikkingen, wijzigingsverzoeken en mutaties. Liquiditeit, continuïteit, groei, krimp, rekenwerk en rekenschap. En dan is er ook de fiscus nog met veranderende wet- en regelgeving. Is dit alles bij te houden? Ja, dat weten we 100% zeker. Financieel beheer is een bijzonder specialisme van Atriumgroep. En niet voor niks. Goed financieel beheer vraagt om precies de juiste financieel-administratieve logistiek. Klinkt logisch misschien, maar dit is geen sinecure voor organisaties waar premie-inning en projectmatige bestedingen de norm zijn. Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om transparantie en energie. De cijfers moeten kloppen, maar het gaat erom wat je ermee doet. Financiële analyse is als het management van communicerende vaten: ambities en mogelijkheden zoveel mogelijk met elkaar in balans. Het gaat tenslotte niet alleen om de kloppende boekhouding, maar om het kloppende hart van de vereniging of branche. Niet de komma’s, maar de punten. Niet de spreadsheets, maar de ambitie.

 

Not for profit organisaties opereren dikwijls wat anders dan bedrijven die gericht zijn op het maken van winst. Wij zeggen altijd: De afrekening is per definitie meervoudig. Het draait om doelstellingen die, in de meeste gevallen, de arbeidsrealiteit van mensen raken. Van verenigingen en brancheorganisaties wordt niet voor niks nogal wat verwacht. Wordt er voldoende doorgepakt? Is de organisatie relevant voor leden of stakeholders? Krijgen projecten genoeg ruimte om te slagen? Dat zijn de hamvragen die er toe doen.

 

Ambities waarmaken is een dynamisch proces. De werkelijkheid verandert nu eenmaal en voortschrijdend inzicht kan prognoses nog wel eens in de war schoppen. Een wijzigingsverzoek voor de besteding van middelen? Projectgelden inzetten op precies de juiste prioriteit? Wij begrijpen als geen ander dat dit verantwoord dient te gebeuren. We wachten niet af, maar werken pro-actief. Een financieel analist die zich verhult in een omvangrijke cijferbrij? Daar heeft niemand iets aan. Daarom werken we vanuit overzicht naar meer dan genoeg mogelijkheden.

Overzicht

Met het sectorplan Recreatie krijgen 2.150 werknemers toekomstgerichte scholing voor het duurzaam kunnen werken in de recreatie. Onderdeel van het plan is tevens het organiseren van een congres. Sociale partners beogen dat ondernemers in deze sector jongeren kunnen aantrekken en een leerbaan of stage kunnen bieden. Naast extra leerwerkplekken wordt daarom onderzoek gedaan naar een alternatief voor BBL trajecten, m.n. voor parttime werk. Ook start een onderzoek naar wat bedrijven nodig hebben om actief stageplaatsen voor niveau 2 leerlingen aan te bieden. In totaal staan negen maatregelen in het sectorplan Recreatie.

Door een constante zorgvuldige afweging van energie en opbrengst, is 97% van de doelstellingen in juiste banen geleid. In zowel uitvoering als op financieel gebied. Projecten ten dienste van de branche zonder onder- en overschrijdingen. Balans met een hoofdletter B.

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Financiële administratie
  • Financiële analyse
  • Beleidsadvisering
  • Financiële verantwoording
  • Financieel projectmanagement

Lennie Groeneveld Msc, mogelijkmaker, van beroep financieel analist en adviseur tegelijk. Mondig van huis uit voor een goed gesprek op basis van heldere cijfers.

Lennie Groeneveld Msc, behaalde haar master Accounting, Auditing and Control aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als teamleider Finance is zij werkzaam in een financieel laboratorium van financieel specialisten die gericht zijn op mogelijkheden. Bel 06-58 07 50 94 of mail.