Met plezier en trots je werk kunnen doen. Nu en in de toekomst.

De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door o.a. vergrijzing, nieuwe technieken en globalisering. Langer doorwerken is een merkbaar effect voor medewerkers. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers zijn bezig met ‘duurzame inzetbaarheid’. In de praktijk zijn werkgeversorganisaties, vakbonden en O&O-fondsen bij uitstek de regisseur van deze veranderingen.

 

Atriumgroep inspireert organisaties en verenigingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zij deelt ervaringen en brengt modellen in bij specifieke activiteiten. Zo heeft Atriumgroep de intersectorale taakgroep Baan je toekomst opgezet. Jan van der Reest heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en leverde een belangrijke bijdrage aan de Duurzaam Inzetbaarheidscode (een code die door sociale partners en KIKK recreatie wordt onderschreven).

Nu en later

Voor KIKK recreatie (Sociaal Fonds Recreatie) heeft Atriumgroep een knelpuntenanalyse van de recreatiesector uitgevoerd. Op basis daarvan is het sectorplan ‘Op weg naar een nieuwe arbeidsmarkt’ opgesteld. Het plan kon rekenen op subsidie van SZW en omvatte verschillende projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid tussen 2014 en begin 2017. De projecten hebben de sector geholpen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, medewerkers extra te scholen en de slagkracht, ervaring en deskundigheid van, vooral kleinere, ondernemers te verbeteren op het gebied van personeelsmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Zo konden bedrijven en medewerkers bijvoorbeeld gebruik maken van een gratis vitaliteitscan of arbeidsmarktadvies. Er werden vakgerichte cursussen aangeboden zoals een training gastgericht werken tot aan cursussen op het gebied van persoonlijke vitaliteit en werken met een persoonlijk ontwikkelplan. Ook werd er onderzoek gedaan naar de behoeften van ‘oudere’ werknemers en alternatieven voor BBL en mbo stageplaatsen niveau 2 (3 onderzoeken).

 

Samen met het bestuur van KIKK recreatie werd invulling gegeven aan de wens om het sectorplan recreatie een vervolg te geven. In 2017 is een vitaliteitscampagne opgezet waar de nadruk ligt op bewustwording. Voor de website van KIKK recreatie worden praktijkverhalen verzameld om werkgevers én werknemers te inspireren en na te denken over hun eigen ‘duurzaamheid’ en hun rol daarin.

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Projectmanagement
  • Paritair management
  • Bestuurlijke ondersteuning

Margriet de Peuter paritair manager, ondersteunde en coördineerde de uitvoering van het sectorplan Recreatie. Ze ondersteunde het bestuur en onderhield contacten met betrokkenen zoals werkgevers, vakbonden en overheid. Ze controleerde nauwgezet of alles via de regels verliep qua financiën, aantallen deelnemers van de regeling en was nauw betrokken bij de omvangrijke administratieve afwikkeling van de subsidieaanvraag. Margriet ondersteunt KiKK recreatie als paritair manager.

Margriet de Peuter studeerde Personeels- & Loopbaanmanagement en heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden, personeels- en arbeidsmarktbeleid. Margriet werkt al 10 jaar als paritair manager voor verschillende sectoren. Contact met Margriet? Bel 06-57569293 of mail.