E-learning ingewikkeld? Het is maar hoe je ernaar kijkt.

Opleidingsmateriaal in boekvorm uitgeven is lange tijd de norm geweest. Nadelen daarvan zijn niet alleen de kosten, ook het onderhoud is arbeidsintensief en vergt relatief veel tijd. Met e-learning valt dus een hoop winst te behalen.

Wie overweegt om e-learning in te zetten, moet weten dat het niet om de pixels draait. In de eerste plaats draait het om content: beloof iets dat de moeite waard is voor de doelgroep. Dat geldt voor online leren net zo goed als voor een website. Niet minder belangrijk is het bijhouden van de content. Als het onderhoudsproces niet goed in elkaar zit, droogt zelfs de sterkste belofte op. Doodzonde natuurlijk.

Leren

In opdracht van Stichting Contractcatering is trefpuntcatering.nl ontwikkeld van idee tot en met realisatie. ’s Lands eerste branchebrede leerplatform dat voor iedereen gratis toegankelijk is. Het leren in de contractcatering is daarmee drempelloos geworden. Ook de examinering verloopt grotendeels digitaal. Het portfolio staat op een examenvolgsysteem en kandidaten kunnen deelnemen aan de theorietoets op een zelfgekozen moment bij een toetslocatie in de buurt. De contractcateringsbranche beschikt over een vernieuwend visitekaartje waarbij eigen content gematcht wordt met content van derden.

Op 18 juni 2016 zag trefpuntcatering.nl het levenslicht. Recentelijk zijn de opleidingen OCC-Medewerker LVL en OCC Cateringmedewerker en -beheerder gelanceerd, gevolgd door OCC Praktijkopleider.

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Paritair management
  • Bestuurlijke ondersteuning
  • Organisatie examenproces
  • Full service examenbureau
  • Borging examenstandaarden

Bertie Redeker paritair manager, is de linking pin tussen bestuur, examencommissie en het Examenbureau van Stichting OCC. Zij heeft het besluitvormingsproces begeleid op bestuursniveau. Zo zijn er maakpartners voorgesteld en heeft een selectie plaatsgevonden. De creatieve besluitvorming is ondergebracht in een stuurgroep. Bertie benaderde bedrijven en organisaties om hun kennis en content te kunnen inbrengen in het project, tijdens de ontwikkeling en daarna.

Bertie Redeker studeerde Hotel Management in Leeuwarden en Organisatie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Bel 06-22563077 of mail.

Bertie werkt voor: