Keurmerken komen we te pas en te onpas tegen. Prima, zolang ze ook iets te vertellen hebben.

Een keurmerk moet relevante kwaliteitsnormen bevatten en bovendien betekenisvol zijn voor de doelgroep, of dit nu een consument of organisatie is. Het normeren van kwaliteit is een vak apart. Dat begint bij het grote plaatje en eindigt bij een betrouwbare audit in de praktijk met verbeterpunten waar de keurmerkhouder iets aan heeft. De hamvraag: Welke kwaliteitsissues zijn relevant en onderscheidend? En hoe kan dit merkbaar en voelbaar gemaakt worden bij de doelgroep? Het gebruik van een keurmerk is een instrument om een breinpositie te veroveren aan twee kanten: de klant én de keurmerkhouder.

 

Dat laatste wordt nogal eens vergeten. Wie als branche besluit om een keurmerk te voeren, zal vrijwel alle spelers uit het umfeld mee moeten nemen. Is de normering eenmaal vastgesteld, dan komt het aan op betrouwbare auditing, duurzame borging van de normen en voortdurend onderhoud van het kwaliteitssysteem.

Kwaliteit

De Nederlandse Veiligheidsbranche vroeg Atriumgroep een plan van aanpak te maken voor de invoering van een keurmerk in de Nederlandse Veiligheidsbranche. Een stevige uitdaging, zeker omdat het karakter van de veiligheidsbranche ‘breed tot zeer breed’ genoemd kan worden. Disciplines die naast elkaar werken, voortschrijdende maatschappelijke ontwikkelingen, steeds flexibeler wordende uitvoeringscondities en een breed dienstenaanbod.

Vanaf de lancering in 2006 is het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche het symbool van professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid van de aangesloten bedrijven. De toetsing van de kwaliteit ligt bij onafhankelijke certificeringsorganisaties. De auditoren zijn getraind op de kritieke onderdelen van kwaliteit en kwaliteitsbeleving in de wereld van de beveiliging. De toetsing van het keurmerk wordt jaarlijks geëvalueerd en aangescherpt.

Atriumgroep heeft een orkestrerende rol gespeeld bij de vernieuwing van de keurmerken van de Nederlandse Veiligheidsbranche in 2017.

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Projectmanagement
  • Coördinatie kwaliteitsvraagstukken
  • Normering en borging
  • Bijeenbrengen van expertise

Elize Huijsman secretaris kwaliteit, fungeert als coördinator van kwaliteitsvraagstukken voor de veiligheidsbranche. Zij is verantwoordelijk voor alle kwaliteitsdossiers waaronder het keurmerkgebouw, het onderzoek signaleringsregister en heeft zitting in de Commissie van Beroep.

Elize Huijsman is een expert in het samenbrengen van deskundigheid en kwaliteit. Contact met Elize? Bel 06-58075101 of mail.

Elize werkt voor: