Keurmerken komen we te pas en te onpas tegen. Prima, zolang ze ook iets te vertellen hebben.

Een keurmerk moet relevante kwaliteitsnormen bevatten en bovendien betekenisvol zijn voor de doelgroep, of dit nu een consument of organisatie is. Het normeren van kwaliteit is een vak apart. Dat begint bij het grote plaatje en eindigt bij een betrouwbare audit in de praktijk met verbeterpunten waar de keurmerkhouder iets aan heeft. De hamvraag: Welke kwaliteitsissues zijn relevant en onderscheidend? En hoe kan dit merkbaar en voelbaar gemaakt worden bij de doelgroep? Het gebruik van een keurmerk is een instrument om een breinpositie te veroveren aan twee kanten: de klant én de keurmerkhouder.

 

Dat laatste wordt nogal eens vergeten. Wie als branche besluit om een keurmerk te voeren, zal vrijwel alle spelers uit het umfeld mee moeten nemen. Is de normering eenmaal vastgesteld, dan komt het aan op betrouwbare auditing, duurzame borging van de normen en voortdurend onderhoud van het kwaliteitssysteem.

Kwaliteit

De Nederlandse Veiligheidsbranche vroeg René van Winden, secretaris kwaliteit, in 2003 om een plan van aanpak te schrijven voor de invoering van een keurmerk in de Nederlandse Veiligheidsbranche. Een stevige uitdaging, zeker omdat het karakter van de veiligheidsbranche ‘breed tot zeer breed’ genoemd kan worden. Disciplines die naast elkaar werken, voortschrijdende maatschappelijke ontwikkelingen, steeds flexibeler wordende uitvoeringscondities en een breed dienstenaanbod.

 

Vanaf de lancering in 2006 is het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche het symbool van professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid van de aangesloten bedrijven. De toetsing van de kwaliteit ligt bij onafhankelijke certificeringsorganisaties. De auditoren zijn getraind op de kritieke onderdelen van kwaliteit en kwaliteitsbeleving in de wereld van de beveiliging. De toetsing van het keurmerk wordt jaarlijks geëvalueerd en aangescherpt.

 

René is tevens een belangrijke architect van de vernieuwing van de keurmerken van de Nederlandse Veiligheidsbranche in 2017. Voorafgaand werd in 2013 de Adviesraad Kwaliteitsbevordering ingesteld. Een onpartijdig adviesorgaan waarin de belangrijkste stakeholders van de veiligheidsbranche zoals Nationale Politie, Ministerie van Veiligheid en Justitie en opdrachtgevers zitting hebben. Door hun betrokkenheid werd in 2017 een vernieuwd keurmerk ingevoerd dat nog meer toegevoegde waarde levert aan beveiligingsbedrijven én opdrachtgevers. En aan het verbeteren van de veiligheid in het algemeen.

In 2018 wordt de dienstverlening van alle keurmerkbedrijven getoetst met behulp van de nieuwe normering.

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Projectmanagement
  • Coördinatie kwaliteitsvraagstukken
  • Normering en borging
  • Bijeenbrengen van expertise

René van Winden secretaris kwaliteit, fungeert als denktank, uitvoerder en coördinator van kwaliteitsvraagstukken voor de veiligheidsbranche. René is verantwoordelijk voor alle kwaliteitsdossiers waaronder het keurmerkgebouw, het onderzoek signaleringsregister en heeft zitting in de Commissie van Beroep. Eerder werkte hij als adjunct-secretaris bij Veneca aan een certificeringmodel voor de bedrijfscatering en als secretaris bij NVCI (voorheen VOC), branchevereniging van certificerende bedrijven.

René van Winden RAE, studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. René is een expert in het samenbrengen van deskundigheid en kwaliteit. Contact met René? Bel 06-22693621 of mail.

René werkt voor:

Cookies

We gebruiken cookies om onze website bezoekers anoniem te analyseren.

Privacy verklaring | Sluiten
Instellingen