Procesbewaker van ruimte.

Eigen baas blijven binnen veranderende wet- en regelgeving? Moet je wel weten waar de ruimte zit. En dat is voor branches niet altijd even vanzelfsprekend, zeker nu wetgeving steeds meer op Europees niveau wordt beklonken. Nieuwe wet- en regelgeving wordt doorgaans niet met gejuich ontvangen, zeker niet door relatief kleine branches met een specifieke werkwijze. Er wordt wel eens vergeten dat wet- en regelgeving er niet zomaar is. Het draait uiteindelijk om het bereiken van doelstellingen.

 

Neem nou de acrylamide verordening. Bij sommige levensmiddelenfabrikanten grijpt deze wet nauwelijks in op de dagelijkse praktijk. Voor een branche als de contractcatering ligt dit heel anders. Willen bedrijven tijdig en doelmatig kunnen anticiperen, dan moeten zij goed weten waar zij aan toe zijn. Het liefst nog voordat de nieuwe regels van kracht zijn. En vaststellen welke ruimte benut kan worden om te voldoen aan de eisen, zonder dat de werkwijze van branche volledig op zijn kop wordt gezet.

 

Succesvol anticiperen op wet- en regelgeving is een vak apart. Het vereist een zorgvuldig proces van scouten, volgen, opvolgen, ijken, afwegen, vastleggen en vaststellen. Het beoogde resultaat zijn oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen van de branche.

Liesbeth Dirven rekent de delta tussen doelstellingen achter wet- en regelgeving en de dagelijkse praktijk, tot haar specialisme. Zij bewaakt het proces en wordt gevoed vanuit de branche en de periferie van de wetgever. In opdracht van Veneca onderzoekt zij de kansen om aan te sluiten bij relevante ontwikkelingen. Soms reactief, meestal pro-actief. Initiatiefrijke branches krijgen simpelweg meer voor elkaar. En hébben het beter voor elkaar.

Initiatief

Veneca zet zich in voor een verantwoorde werkomgeving voor cateringmedewerkers en maakt werk van lekker, gezond en duurzaam eten en drinken. De focus ligt op goed werkgeverschap in de cateringsector, gezonde voeding en een duurzaam aanbod in de bedrijfscatering. 

Veneca en staatssecretaris Blokhuis hebben het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Hierin zijn ambities gesteld én concrete afspraken gemaakt om Nederland gezonder te maken. Veneca heeft het onderdeel ‘overgewicht’ ondertekend en daarmee wordt ingezet op het gezonde bedrijfsrestaurant.

In het Akkoord Verbetering Productsamenstelling geven partijen, waaronder Veneca, aan hoe zij zich gezamenlijk doch elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, tot en met 2020 in zullen zetten om de doelstellingen te bereiken. De scope van het akkoord is met name gericht op zout, suiker en vet met een bredere ambitie om het productaanbod als geheel gezonder te maken.

Veneca is lid van de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid tot stand komt. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame bodem van de gehele voedselketen te verhogen, met aandacht voor mens dier en milieu.

Binnen de Alliantie Verduurzaming Voedsel werken bedrijven uit de hele keten hard aan nog verantwoorder en milieuvriendelijker eten: over de hele linie naar het volgende level.

Veneca sluit zich aan bij onderzoek van Wageningen University & Research. Zij zoekt, samen met het bedrijfsleven, de overheid en consumenten, naar oplossingen om dit te bereiken. Denk daarbij aan het terugdringen van oogstverliezen, nieuwe bewaartechnieken, slimme verpakkingen en handige apps.

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Verenigingsmanager
  • Jurist

Liesbeth Dirven verenigingsmanager, ondersteunt Veneca op vele terreinen. Liesbeth maakt deel uit van het management team van Atriumgroep.

Liesbeth Dirven studeerde Rechten op de universiteit van Tilburg. Was eerder werkzaam als jurist en juridisch adviseur. Contact met Liesbeth Dirven? Bel 06-52 41 14 63 of mail.

Liesbeth werkt voor: