Een snelle start inclusief groeispurt a.u.b. Een vereniging oprichten is één ding. Dat moet goed en zorgvuldig gebeuren, liefst met de blik op de toekomst.

Is ledenwerving dan de volgende stap? Of is het beter om eerst een informatieve rol aan te nemen? Heeft de vereniging genoeg betekenis voor haar (potentiële) leden? Hoe wordt de vereniging gevonden? Welke communicatie is effectief? En kan dit binnen afzienbare tijd gereed zijn? En wat als de vereniging tevens vraagbaak is voor cao gerelateerde onderwerpen?
Deze en andere vragen illustreren dat ‘beginnen’ een proces is.

Bij Atriumgroep hebben we tientallen jaren ervaring met de oprichting en het management van verenigingen, groot en klein. Zo weten we de formule voor een succesvolle start: snelheid x flexibiliteit. Elke oprichting leggen we langs een beproefde meetlat, opdat de vereniging vanaf het prille begin koersvast van start gaat.

Groei

Vanaf 1 januari 2017 behartigt WiZZ de belangen van alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen. WiZZ doet dat op een eigentijdse wijze. Niet met een groot bureau dat, gevraagd en ongevraagd, allerlei diensten en activiteiten uitvoert, maar als een netwerkorganisatie die ‘lean & mean’ op projectmatige wijze de activiteiten verricht die nodig zijn om de belangen van de leden te behartigen en te waarborgen. In samenwerking met het kersverse bestuur werden de minimale benodigdheden vastgesteld om slagvaardig te kunnen starten: een pop-up oplossing met snelheid als strategische troef.

 

Al vanaf het begin is ingezet op ledenwerving, de levensader van een vereniging. Zo werd een spraakmakend ledenevenement georganiseerd voor bestaande en nieuwe leden. In combinatie met de ALV werd de North Sea Regatta bezocht. De nieuwe vereniging voelbaar op de kaart.

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Paritair verenigingsmanagement
  • Linking pin voor diverse projecten
  • Portefeuillehouder

Jettie Steenbergen verenigingsmanager, stelde een secretariaat in en coördineerde de belangrijkste taken. In nauwe samenwerking met bestuur en werkgroepen is in een aantal maanden naar een volwassenwording van de vereniging toegewerkt. Jettie is nog altijd als verenigingsmanager verbonden aan WiZZ, cao-partij, belangenbehartiger en gesprekspartner voor werkgevers in zwembaden en zwemscholen bij lokale, provinciale, landelijke en Europese overheden.

Jettie Steenbergen studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2013 lid van het managementteam van Atriumgroep. Bel 06-51613585 of mail.

Jettie werkt voor: