Zelf actief aan het roer van je verhaal. Anders doet de ander het wel.

Stel: een vereniging besteedt veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek, het verduurzamen van productieprocessen en het verminderen van afval. Hoe zorg je ervoor dat de wereld hiervan op de hoogte is? Liever nog: hoe zorg je ervoor dat deze activiteiten ook daadwerkelijk betekenisvol zijn voor anderen? Wie niets naar buiten brengt, loopt het risico dat consumenten zich een eigen en soms ongefundeerd beeld vormen.

 

Samen kun je sterker staan. Dit vraagt om een boodschap die relevant, onderscheidend en geloofwaardig is. Brancheorganisaties kunnen hierin een belangrijke spil zijn. Sleutelbegrip is ‘geloofwaardigheid’. Een bedrijf dat uitsluitend zijn eigen producten promoot, kan onbedoeld de schijn van reclame wekken. Terwijl informatievoorziening een ander doel heeft.

 

Cruciaal is een door de branche gedragen communicatieplan met duidelijke en haalbare doelstellingen. Een plan dat complementair is aan de individuele communicatie van bedrijven. Betekenisvol voor consumenten, maar ook voor de bedrijven zelf. Interessant voor partners, nu en in de toekomst.

Betekenis

De Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) is de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van huisdiervoeding in Nederland. NVG zet zich al jaren met succes in om de kwaliteit en veiligheid van huisdiervoeding te borgen en te verbeteren door middel van evenwichtige regelgeving, wetenschappelijk onderzoek en zelfregulering. Huisdiervoeding staat gewoon op het boodschappenlijstje van meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens. Logisch dat consumenten benieuwd zijn naar de eigenschappen van de producten. Je wilt tenslotte het beste voor je huisdier. NVG constateerde een toenemende behoefte aan informatie over diervoeding in de volle breedte en besloot de handen ineen te slaan.

 

In 2016 is een communicatieplan opgesteld dat stapsgewijs wordt ingevoerd. Begin 2017 is een nieuwe website gelanceerd. Hart van de website zijn de factsheets waarin de consument allerlei feitelijke informatie kan vinden. Bijvoorbeeld: Wat zit er in de voeding? Waarom zit dat erin? Hoe lees ik het etiket? Wat betekent de informatie op het etiket precies?

Dienstverlening Atriumgroep:

  • Verenigingsmanagement
  • Communicatie en -planning
  • Ondersteuning van het bestuur

Benita Beekhof verenigingsmanager, droeg in belangrijke mate bij aan de bewustwording van de noodzaak tot een communicatieplan voor de branche als geheel. Zij voerde gesprekken tussen leden en stakeholders en coördineerde de inhoudelijke en feitelijke totstandkoming van de nieuwe website. Samen met de NVG blijft zij zich inzetten voor het beeld van de branche. Er wordt permanent gewerkt aan verdere samenwerking binnen de sector én daarbuiten.

Benita Beekhof is verenigingsmanager van NVG en van Simply OK. Ook buiten Atriumgroep is Benita een verenigingsmens in hart en nieren. Haar passie is het samenbrengen van mensen, ondanks dat zij soms heel verschillend zijn. Contact met Benita? Bel 06-23145102 of mail.

Benita werkt voor: